Εγκαταστάσεις

Το Διδυμότειχο το οποίο είναι το κέντρο των Βαλκανίων
απέχοντας 350χλμ. Από Θεσσαλονίκη, Σόφια, Βουκουρέστι
και Κωνσταντινούπολη επιλέχτηκε για να εγκατασταθεί
η εταιρεία EVROWATT Α.Ε.

H εταιρεία EVROWATT A.E.  είναι εγκατεστημένη σε
ιδιόκτητο οικόπεδο 7.800 τ.μ. όπου βρίσκονται οι κτηριακές
εγκαταστάσεις 698 τ.μ. εκ των οποίων 180 τ.μ. αποτελούν τα
γραφεία της εταιρείας με το τμήμα ερευνάς και ανάπτυξης
και το υπόλοιπο παραγωγικός χώρος.

Εύκολη πρόσβαση από τον κάθετο άξονα της Εγνατίας οδό
που επιτρέπει την γρήγορη διακίνηση των προϊόντων σε
Ελλάδα, Βαλκάνια, Ευρώπη και Τουρκία.