Ποιοτικός έλεγχος

ce-iconΟ ποιοτικός έλεγχος των μετασχηματιστών Evrowatt γίνεται με αυστηρές προδιαγραφές σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, από την παραλαβή των πρώτων υλών μέχρι το τελικό προϊόν. Για τον σκοπό αυτό, η εταιρία έχει επενδύσει στην αγορά εξειδικευμένου εξοπλισμού και οργάνων μέτρησης υψηλής τεχνολογίας, ενώ παράλληλα έχει συσσωρεύσει σημαντική τεχνογνωσία στην ολοκληρωμένη οργάνωση και αποτελεσματική λειτουργία ενός Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου υψηλών προδιαγραφών.

Έτσι, η Evrowatt είναι σε θέση να εγγυάται την υψηλή ποιότητα και την ασφαλή εφαρμογή των προϊόντων της.