Tesİsler

Balkanlar’ın merkezi olan Didimotiho Selanik, Sofya, Bükres ve İstanbul'dan 350 km.
uzaklıkta, EVROWATT Α.Ş. yerleşimine ev sahipliği yapması için seçilmiştir.

EVROWATT şirketi özel bir mülk üzerine 7.800 metre kareye sahip bir alanda
bulunmaktadır. Tesisleri 698 metre kare olmakla beraber, bunlardan 180 metre kare
şirketin ofisleri, araştırma ve gelişmeler departmanını oluşturmaktadır. Kalan bölge,
üretim reyonudur.

Egnatia Caddesi'nin dikey ekseni sayesinde ürünler Yunanistan, Balkanlar, Avrupa ve
Türkiye’ye kolaylıkla ulaştırılabilmektedir.